Go to Top

PieP zoekt zichzelf

Piep is een bijzonder kuikentje dat de wijde wereld in gaat. Hij wil onderzoeken hoe het toch komt dat hij zich altijd maar anders voelt dan iedereen om zich heen. Niet dat Piep nou staat te springen, want eigenlijk blijft hij veel liever thuis. Maar zijn vriendinnetje Pien spoort hem aan: Piep moet op zoek naar zichzelf. Pien geeft hem een briefje met aanwijzingen mee waarop staat:

Stap 1: Volg ‘De Lange Weg’.
Stap 2: Laat je leiden door wat er op je pad komt.
Stap 3: Volg je gevoel.

Het dappere kuiken gaat op pad. Onderweg komt hij allerlei mensen en dieren tegen die hem veel leren over zichzelf en over de wereld waarin hij leeft. Zou Piep zichzelf hebben gevonden of is de hele reis voor niets geweest? 
Dit is geen boek dat alles uitlegt over autisme. Dit is slechts het verhaal van één kuiken dat op zijn manier zijn autisme beleeft en ermee leert omgaan.

ISBN 9789491806100

 

Recensie:
www.thuisinonderwijs.nl

Soms kom je een boekje tegen waar je al tijden op hebt gewacht. Zonder dat
je het wist. Zo’n boekje is Piep zoekt zichzelf.

PieP is een dapper kuikentje. Hij wordt beschreven als ‘held voor kinderen met autisme’.
Maar… PieP is niet alleen een held voor kinderen, ook voor ons. Als je naar hem kijkt,
kun je op slag verliefd worden. Hij is lief,  aandoenlijk en geel. Dat is niet alles; de
manier waarop PieP de wereld beschrijft is opvallend. Hij beleeft de wereld anders dan
de gemiddelde mens.

Inkijkje in belevingswereld van autistische kinderen

Het boekje is opgebouwd uit enerzijds cartoons (met drie beeldvlakken), met op de
andere bladzijde het verhaal. In beeld en verhaal laat PieP ons ervaren hoe het is om
in een wereld te leven die voor kinderen (en kuikentjes…)  met autisme vaak lastig te
begrijpen is. En wat is het goed dat PieP dat doet!

Als je kind autistisch is, leer je anders naar de wereld om je heen kijken. Alledaagse
dingen zijn niet langer vanzelfsprekend. Er wordt van deze kinderen verwacht dat ze
zich aanpassen, maar mag je dat zomaar doen?

Inmiddels is algemeen bekend dat het bieden van structuur, duidelijkheid en
voorspelbaarheid belangrijk is voor kinderen met autisme. Maar… dat zegt nog weinig
over hoe zij de wereld om hen heen ervaren. Terwijl juist daar de sleutel zit voor begrip,
een goede omgang en ontwikkeling.

Begrijpen wat in het kinderhoofd omgaat

Pas als ouders, leerkrachten en ‘de omgeving’ begrijpen wat er in de hoofden van deze
kinderen omgaat kunnen zij op een goede manier met hen omgaan, de wereld soms
voor hen vertalen.

Als dat gebeurt, kan de omgeving aangepast worden aan de mogelijkheden van het kind.
Dán ontstaat veiligheid. Veiligheid die het kind zo nodig heeft om zich te kunnen
ontwikkelen. Met alle extra uitdagingen die autisme van het kind vraagt. En juist
daarom maakt PieP ons zo blij!

Meer begrip voor autisme

Want PieP, zo dapper als hij is, trekt de wijde wereld in. Hij laat ons zien waar hij
tegenaan loopt. PieP beschrijft op een eenvoudige duidelijke en leuke manier wat zijn
ervaringen zijn.
Hij is op zoek naar zichzelf. Op zoek in een wereld die door hem zo anders wordt ervaren.
En wij, als lezer mogen mee op die reis. Tijdens die reis zul je glimlachen, denken
‘oh, zit dat zo’ en meegenieten van zijn avonturen. Na het lezen zul je de wereld op een
andere manier bekijken, meer begrip hebben voor autisme.

Martine Huurman (41) heeft jarenlang in het speciaal
onderwijs gewerkt. Ze heeft er als leerkracht, intern begeleider en behandelcoördinator
veel ervaring opgedaan. Tegenwoordig runt ze een zelfstandige praktijk waarin ze
kinderen, ouders en leerkrachten begeleidt. Martine is gedragsdeskundige en
geregistreerd remedial teacher.


Niet uit een ei…
Eva Louise was gedachteloos wat aan het krabbelen in haar schetsboek, toen daar ineens een kuiken tevoorschijn kwam. ‘PieP, daar ben ik dan!’ Het was PieP het kuiken.

PieP bleek al gauw heel speciaal. Hij komt dan ook niet uit een ei… Er volgden nog veel meer dieren uit haar potlood. Zij gingen een eigen leven leiden en werden vriendjes met elkaar. En zo ontstond er een hele nieuwe wereld. De wereld van PieP!

Wil je de avonturen van De wereld van PieP meebeleven? Zo mis je niets:
Als je lid bent van facebook ga je naar www.facebook.com/dewereldvanpiep en klik je op ‘vind ik leuk’. Ook op twitter kun je met PieP praten. Ga daarvoor naar @DewereldvanPieP